دکتر زهره اسماعیل زاده

دکتر زهره اسماعیل زاده

حیطه ی اصلی فعالیت:

روانکاوی

آدرس دکتر زهره اسماعیل زاده

آدرس: ابتدای خیابان شریعتی، کوچه رفعت

شماره تماس دکتر زهره اسماعیل زاده

۰۲۱۲۲۷۲۵۵۱۶