دکتر شهناز محمدی

دکتر شهناز محمدی

مرکز مشاوره نور زندگی

حیطه ی اصلی فعالیت:

زوج درمانی و مشاوره ازدواج ، درمان اختلالات روانشناختی بزرگسالان ، درمان اختلال یادگیری و رفتاری کودکان ، مشاوره فردی تحصلی و شغلی

شماره تماس دکتر شهناز محمدی

۸۸۰۵۱۸۳۲ / ۰۹۲۱۷۸۵۸۳۷۷