دکتر رحیم کسایی

دکتر رحیم کسایی

حیطه ی اصلی فعالیت:

رشد فردی، تحصیلی، شغلی، ازدواج، سردرگمی در تصمیم گیری و مشاوره انتخاب

آدرس دکتر رحیم کسایی

خیابان فاطمی، پشت مترو فاطمی(جهاد)، پلاک ۱۰، طبقه ۷، مرکز مشاوره تعادل