دکتر الهام بارسلطان

دکتر الهام بارسلطان

حیطه ی اصلی فعالیت:

مهارت ارتباطی، افسردگی، بحران عاطفی، زوج درمانی

آدرس دکتر الهام بارسلطان

میدان دوم صادقیه، خیابان ستارخان، بعداز بازارچه سنتی، روبه رو ایستگاه آتشنشانی، ساختمان پزشکان جوانه، طبقه ۴،واحد ۱

شماره تماس دکتر الهام بارسلطان

۰۲۱۴۴۵۳۷۲۴۴ / ۰۹۳۷۲۰۹۶۷۰۲