دکتر عارفه مطلع

دکتر عارفه مطلع

حیطه ی اصلی فعالیت:

روان درمانی ترک اعتیاد و اختلالات

آدرس دکتر عارفه مطلع

خیابان سید جمال الدین اسدآبادی بین ۲۰ و ۲۲، پلاک ۱۸۲، کلینیک داریوش

شماره تماس دکتر عارفه مطلع

۰۲۱۸۸۵۵۲۰۳۷