گذاشتن لنز در چند مرحله ساده

گذاشتن لنز

طرز قرار دادن لنز چشم

مراقبت از لنز: لنز خود را اگر یکبار مصرف نیست بایستی همواره در محلول لنز نگه داری کنید. اینکار باعث تمیز شدن و نرم ماندن آن می شود و از میکروبی شدن آن جلوگیری می کند.

به تاریخ مصرف آن دقت کنید. بعضی از لنزها یک روز، بعضی چند هفته و بعضی چند ماه دوام دارند. هرگز لنز تاریخ گذشته را در چشم نگذارید.

به چشم زدن لنز:

گذاشتن لنز

۱- دست هایتان را خوب با آب و صابون بشویید. سپس با یک حوله تمیز که پرز نمی دهد خشک کنید.

۲- بسته لنز را باز کنید و اگر طبق دستور پزشک چشم چپ و راستتان فرق می کند به چپ و راست آن دقت کنید. اگر لنز آرایشی است مهم نیست.

۳- لنز را روی انگشت اشاره دستی که با آن راحت هستید قرار دهید. مطمئن شوید که لنز چپه نباشد. اگر لبه ها به سمت بیرون مایل شدند یعنی چپه است. سعی کنید لنز را روی ناخن نگذارید. برای آسان شدن کار کمی از محلول روی دستتان بریزید.

۴- چک کنید که لنزتان پارگی و یا آشغال نداشته باشد.

۵- با انگشت اشاره دست دیگرتان پلک خود را بالا بکشید و با انگشت میانی دستی که لنز دارد پایین چشمتان را بکشید. اگر مهارت کسب کنید فقط کافی است که پایین چشم را بکشید.

۶- به آرامی و بدون استرس لنز را به چشم نزدیک کنید و به بالا نگاه کنید.

۷- آن را دقیقا در وسط چشم در آیینه فیکس کنید.

۸- پلکتان را ببندید و چند بار کره چشمتان را بچرخانید تا لنز روی چشم ثابت شود.