درباره ما

سلامی چو بوی خوش آشنایی

بدان مردم دیده روشنایی

درودی چو نور دل پارسایان

بدان شمع خلوتگه پارسایی


در جوامع امروزی و با صنعتی شدن هر چه بیشتر کشورها ما نیاز روز افزون داریم تا خود را بهتر شناخته و برای سلامتی و بهداشت فردی و جمعی خود سعی نماییم.

امروزه با کشف دریچه های تازه ای از علوم و فنون و پیشرفت چشمگیر علم پزشکی در قرن حاضر بشر توانسته بر بسیاری از بیماری ها و مشکلات غلبه نماید.

ما امروز اینجا هستیم تا از دریچه ی وب این علوم را با شما در میان بگذاریم.

از اینکه شما همواره ما را همراهی می نمایید بسیار سپاسگزاریم.

همراهی شما از طرفی باعث دلگرمی ما بوده و از طرف دیگر ما را ملزم می نماید تا هر روز بر کیفیت کار خود بیفزاییم این روند باعث بهبود و پیشرفت دو جانبه شده است. و ما این را به خوبی می دانیم که ما در کنار یکدیگر موفق هستیم.

با تشکر - گروه اکسیر مگ

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد